Bedrijfs- of productiehal

Bijlage 6

Productiehallen vallen onder de wetgeving rond gebouwen met een industriële functie, oftewel bijlage 6 van de wetgeving inzake brandveiligheid.

Aan jou of je architect om je gebouw een bepaalde brandklasse toe te kennen (A, B of C naargelang de hoeveelheid brandbare goederen zich in het gebouw bevinden) en de eisen voor gebouwen met die brandklasse na te leven.

Compartimentsgrootte

Probeer je compartimentsgrootte te optimaliseren op basis van de brandklasse die je gebouw heeft.

En dit zonder je elementen en structuren een bepaalde brandweerstand te moeten geven.

FAQ

Contacteer ons
 
SAGA Online Communication