Belang van evacuatie

Belang van evacuatie in industriële gebouwen

EvacuatieIndien er brand uitbreekt, vormt de veiligheid van de mensen

in het gebouw de grootste prioriteit. Wil je hen op een snelle manier evacueren, dan moet je ervoor zorgen dat je gebouw goed ontworpen is (goede compartimentering en slim materiaalgebruik). Rust het uit met voorzieningen die erop gericht zijn om de vluchtwegen van brand en rook te vrijwaren.

Belang van evacuatie in industriële gebouwen

Goed functionerende RWA-installaties, rookschermen en brandcompartimenten- en gangen zorgen er bijvoorbeeld voor dat de schadelijke rook afgevoerd wordt en dat de mensen zonder al te veel hinder het pand kunnen verlaten.

Wanneer deze systemen echter niet voorzien, niet op elkaar afgestemd of gebrekkig geïnstalleerd zijn, kan de evacuatie moeizaam verlopen.

Evacuatie in beeld

Heeft uw bedrijf een waterdicht evacuatieplan? Bent u voldoende gewapend? Haal zeker inspiratie uit volgend filmpje.

FAQ

Contacteer ons
 
SAGA Online Communication