Hoe verhoog je de brandwerendheid van staal?

Verf en beplatingstechnieken

Het aanbrengen van een brandwerende verf is de goedkoopste optie. Dit laat je echter best uitvoeren gespecialiseerde firma's, omdat de laagdikte sterk kan variëren. Beplatingstechnieken zijn een tweede mogelijkheid. De structuren worden dan omkaderd door brandplaten die op zichzelf een degelijke brandweerstand hebben.

Vooral in kantoren past men dit veel toe omdat het de robuuste structuren wegwerkt, wat meteen ook voordelen heeft op esthetisch vlak. Een belangrijke voorwaarde is echter wel dat ze zich bij brand – zonder te barsten of uiteen te splijten – kunnen aanpassen aan de vervormingen van de structuur. Dit alles geldt ook voor brandwerende verlaagde plafonds.

Kolommen en overdimensioneren

Een derde optie houdt in dat je vierkante of ronde stalen kolommen (meestal ter plaatse) gaat opvullen met beton en eventueel ook wapening. Hoewel dit een vrij dure oplossing is, past men dit wel eens toe omwille van esthetische redenen.

Een eveneens dure mogelijkheid is het overdimensioneren van de staalstructuur. (Overdimensioneren is groter of sterker uitvoeren dan nodig) Dit is een vorm van Fire Safety Engineering die nog vrijwel niet toegepast wordt als er hoge brandweerstanden aangetoond moeten worden. Hoewel je er heel wat ruimte mee verliest, biedt het vooral op het vlak van duurzaam bouwen een aantal voordelen: wanneerstaal – dat op zich een vrij duurzaam materiaal is – niet geverfd moet worden, gaat ’het milieu-impact nog een heel stuk naar omlaag.

FAQ

Contacteer ons
 
SAGA Online Communication