Cases

Enkele cases uit de praktijk

Al deze richtlijnen lijken in theorie wel eenvoudig, maar in de praktijk gaat het er helaas niet altijd even makkelijk aan toe. Bepaalde gebouwen vragen immers specifieke oplossingen die vaak nauw

samenhangen met de omgeving waarin het gebouw wordt ingeplant. Het is dikwijls een gezonde mix tussen creativiteit en voldoende kennis ter zake die de beste resultaten oplevert.

Onze specialist in brandveilig bouwen

Gert JanssenGert Janssen, onze specialist in brandveilig bouwen, kan hiervan

meespreken. Doorheen de jaren werkte hij mee aan enkele interessante projecten die zo’n specifieke oplossing vereisten.

FAQ

Contacteer ons
 
SAGA Online Communication