Continuïteit

Continuïteit voor je bedrijf

EasiNiets zo slecht voor je bedrijf als een allesverwoestende brand. De financiële inspanningen die je zou moeten leveren om de getroffen accommodaties te herstellen, kunnen heel je onderneming kopje onder doen gaan. Jezelf goed indekken is dus erg belangrijk. Een goede verzekering en schadeafhandelingsprocedure zijn dus onontbeerlijk, hoewel dat in feite slechts vijgen na Pasen zijn.
Een doordachte ontwerpstrategie die zich richt op het beperken van brandschade: dat is echt cruciaal!

Ze zorgt er immers voor dat ja na een brand – mits een minimale reorganisatie van de bedrijfsfaciliteiten – zonder al te veel extra kosten opnieuw aan de slag kan gaan. Het is immers niet de brandschade op zich, maar wel het terug opstarten van je productie, het herwinnen van het klantenvertrouwen en heroveren van je positie in de markt die doorgaans zware financiële consequenties hebben. Dus: hoe beperkter de schade, hoe minimaler de economische gevolgen. Toch legt ongeveer de helft van de bedrijven volgens Usine Entreprise de boeken neer na een brand. Dit toont aan dat er op het vlak van brandveilig bouwen nog een erg lange weg af te leggen is!

FAQ

Contacteer ons
 
SAGA Online Communication