Detectie

Volledige brandmeldingsinstallatie

RookdetectorHet brandalarm, je kent het vast wel. Maar naast het gewone alarm bestaan er ook nog andere soorten branddetectie. Enerzijds kan je opteren voor

een ganse brandmeldingsinstallatie. Een alarmsysteem dat onder andere uit rook- en handmelders bestaat en dat de aanwezigen in een gebouw via visuele en auditieve signalen laat weten dat evacuatie noodzakelijk is. Bovendien kan het – indien gewenst – automatisch de brandweer verwittigen en blussystemen in werking zetten.

Enkelvoudige toestellen

Anderzijds zijn er ook enkelvoudige toestellen zoals vlammenmelders (optische toestellen die vlamverschijnselen detecteren), hittemelders, drukknopmelders en rook- en brandgasmelders. Deze laatsten meten de luchtkwaliteit in een ruimte en geven een

signaal als de concentratie aan rookdeeltjes of verbrandingsgassen (die kunnen wijzen op een beginnende brand) te hoog wordt. Dit brengt wel met zich mee dat de kans op een eventueel vals alarm reëel is.

Wat zegt het ARAB?

DetectieIn industriële gebouwen zijn branddetectiesystemen en manueel of automatisch doormelden aan de brandweer verplicht.

Het ARAB stelt dat detectiesystemen nodig zijn als er in eenzelfde gebouw meer dan vijftig mensen tewerkgesteld zijn of als er verschillende verdiepingen van een gebouw gebruikt worden.

FAQ

Contacteer ons
 
SAGA Online Communication