Europese wetgeving

Europese wetgeving rond brandveiligheid

Een echte Europese wetgeving bestaat er (nog) niet. Er is wel zoiets als een Europees kader, maar dit is heel algemeen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de manier waarop bepaalde materialen of structuren getest moeten worden op hun brandweerstand
(hoe lang ze aan brand kunnen weerstaan zonder het te begeven).

Hoe men deze brandweerstand echter verkrijgt, hangt dan weer af van de nationale regelgeving. Geleidelijk aan begint men echter te streven naar algemeen geldende Europese normen om alles wat duidelijker te maken en vlotter te laten verlopen. De CEI-classificatie voor brandweerstand (die onze alom bekende RF-waarde vervangt) is daar een exponent van.

FAQ

Contacteer ons
 
SAGA Online Communication