Fire Safety Engineering

Definitie

Fire Safety Engineering (FSE) is een ontwerpmethodiek waarbij men alle beschikbare wetenschappelijke en technische kennis op het vlak van brandveiligheid op een intelligente manier tracht in te zetten om zo optimaal aan de eisen inzake brandveiligheid te voldoen.

Men gaat onder andere na hoe een brand zich ontwikkelt en verspreidt en welke invloed hij heeft op een gebouw. Verder onderzoekt men ook hoe bepaalde materialen en producten reageren op vuurbelasting, welke brandbeschermingssystemen het beste werken in een specifieke situatie en welke evacuatievoorzieningen er nodig zijn.

Voor- en nadelen

Het grote voordeel van FSE is dat je – terwijl je toch voldoet aan alle voorwaarden – buiten de lijntjes van de wetgeving kan kleuren en dat je op die manier steeds tot de beste oplossing komt. Toch heeft het procedé ook nadelen. Enerzijds dien je steeds een beroep te doen op de kostelijke diensten van een fire-safety-engineer

(die meestal aangesloten is bij externe studiebureaus en voor de gelegenheid gaan samenwerken met de architect). Anderzijds moet je het uiteindelijke ontwerp voorleggen aan een afwijkingscommissie die er makkelijk een half jaar over doet om het te evalueren. Vandaar dat deze werkwijze meestal enkel bij grote en langdurige projecten toegepast wordt.

FAQ

Contacteer ons
 
SAGA Online Communication