Ons advies

Brandklasse C

We raden je aan om je gebouw indien je gebouw kleiner is dan 2.000m2 – zelfs als het niet per se nodig is – steeds uit te rusten volgens de normen van brandklasse C. Dit omdat je dan ten eerste erg goed beschermd bent tegen een eventuele brand. En ten tweede omdat je enkel en alleen een RWA-installatie moet plaatsen om aan de eisen van gebouwen met brandklasse C te voldoen.

Dit kost je (slechts) 5000 euro extra en vormt een grote meerwaarde op het vlak van brandveiligheid. Het derde en misschien wel grootste voordeel is dat je gebouw dan later steeds een andere invulling kan krijgen zonder het extra brandveilig te moeten maken. De kosten die je op die manier kunt besparen, zijn enorm.

Stapelhoogte

Volgens de wet op brandveiligheid moet je dertig procent van je gebouwhoogte voorbehouden voor de rooklaag die zich bij brand kan vormen. In principe is dat ‘onbenutte’ of zelfs ‘verloren’ ruimte. Deze mag echter kleiner zijn als je meer

RWA-koepels voorziet (omdat er meer rook kan ontsnappen). Dit betekent meteen ook dat je de opgeslagen goederen hoger mag stapelen of dat je het gebouw lager mag maken. Denk hieraan wanneer je het gebouw ontwerpt.

Sprinklers

Hoewel ze niet altijd verplicht zijn in industriële gebouwen zoals een (kleinere) productiehal, kunnen ESFR-sprinklers in sommige gevallen wel de nodige voordelen opleveren. Wanneer men ze voorziet, is het immers vaak toegestaan om grotere compartimenten te maken (en hoef je dus niet per se compartimentswanden te zetten), om dichter op de perceelgrens te bouwen,

om geen RWA te voorzien, etc. Aangezien sprinklers je goederen op een tamelijk efficiënte manier beschermen, kan het zijn dat verzekeringsmaatschappijen – die een ander uitgangspunt hebben en dus strengere eisen kunnen stellen – eisen dat ze geïnstalleerd worden. Zoek met andere woorden zeker uit of het nodig, nuttig of financieel voordeliger is om ze te plaatsen.

Staal als basisstructuur

Grote industriële gebouwen zoals een productiehal hoeven geen brandweerstand te halen. Je kan ons inziens best opteren voor een stalen basisstructuur. Bij staal zie je namelijk meteen wanneer het vuur z’n stevigheid aantast.

Als het instort, doet het dat bovendien naar binnen toe, waardoor de brandweer geen risico loopt om bedolven te worden onder de invallende structuur. De bluswerken kunnen dus van veel dichterbij uitgevoerd worden.

FAQ

Contacteer ons
 
SAGA Online Communication