Renovaties

Renovaties en brandwetgeving

De federale regelgeving richt zich expliciet op nieuwbouw, maar wat gedaan als je een renovatie wil uitvoeren? Tot welke wetten of instanties moet je je dan richten?
Eerst een algemene vuistregel. Men beschouwt een gebouw als gerenoveerd als er geen structurele wijzigingen (hoogte van gebouw aanpassen, draagmuren verwijderen,...) zijn aangebracht. Voor renovatie bestaat er in feite (nog) geen wetgeving inzake brandveiligheid.

Dit betekent dat de brandweer bepaalt aan welke eisen je moet voldoen. Mits goed overleg (lees: ‘geven en nemen’) kom je dan meestal wel tot een goed compromis. Al is het dus wel raadzaam om alles op voorhand grondig door te spreken.
Dit betekent zeker niet dat een brandweercommandant zijn eigen wil kan doordrijven. Waar vroeger nog eisen gesteld konden worden bovenop de geldende wetgeving, kan dit nu in principe niet meer. Er is met andere woorden veel minder ruimte voor subjectiviteit.

Ons advies

Wacht niet af met het contacteren van de brandweer tot je ontwerp klaar is. Het is dan immers goed mogelijk dat het gebouw niet voldoet aan bepaalde eisen. Het kan je erg veel geld kosten om het nadien nog in orde te gaan brengen.

Bekijk zeker ook of je verzekeringsmaatschappij geen extra eisen stelt, want ook zij hebben heel wat in de pap te brokken.

FAQ

Contacteer ons
 
SAGA Online Communication